Become our Client

Please, call us on +48732915004, alternatively, complete our contact form below. We will do our best to contact you within next 24 hours. Thank you.

Company Legal Info

COMPROLINK Sp. z o.o.  

Company registered in Poland.

Address:
Plac Szczepański 5/108a
31-011 Kraków

National Court Register KRS 0000726022
Tax Exempt Number NIP 6762547384
National Official Register of Business Entities REGON 36986931500000

COMPROLINK Sp. z o.o. spółka z siedzibą w Krakowie, Plac Szczepański 5/108a 31-011 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 0000726022, NIP 6762547384, REGON 36986931500000.
Wysokość kapitału zakładowego w pełni opłaconego 20.000 złotych.