Zostań naszym Klientem

Firmy zainteresowane współpracą prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48 795 606 768. Alternatywnie, wystarczy wypełnić formularz poniżej.Skontaktujemy się do 24 godzin. Dziękujemy.

Dane prawne

COMPROLINK Sp. z o.o.

Adres:
Plac Szczepański 5/108a
31-011 Kraków

Numer KRS 0000726022
Numer NIP 6762547384
REGON 36986931500000

COMPROLINK Sp. z o.o. spółka z siedzibą w Krakowie, Plac Szczepański 5/108a 31-011 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 0000726022, NIP 6762547384, REGON 36986931500000.
Wysokość kapitału zakładowego w pełni opłaconego 20.000 złotych.