Zostań naszym Klientem

Firmy zainteresowane współpracą prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48 795 606 768. Alternatywnie, wystarczy wypełnić formularz poniżej.Skontaktujemy się do 24 godzin. Dziękujemy.

Dla osób aplikujących o pracę

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji bardzo prosimy o zawarcie w CV następujących klauzul w
zależności od dobrowolnej decyzji:

1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanym CV oraz
innych dokumentach rekrutacyjnych przez COMPROLINK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, Pl. Szczepański 5/108a, 31-011 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000726022, NIP: 6762547384, REGON: 36986931500000 celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko z moim udziałem.

2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanym CV oraz
innych dokumentach rekrutacyjnych przez COMPROLINK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, Pl. Szczepański 5/108a, 31-011 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000726022, NIP: 6762547384, REGON: 36986931500000 w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko z moim udziałem oraz w innych rekrutacjach w przyszłości. Jednocześnie informuję, iż wyrażenie jednej z powyższych zgód na udział w rekrutacji jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w procesie informacyjnym.

Dziękujemy. Zespół COMPROLINK Sp. z o.o.